LIÊN HỆ
 
 
 
 
 

• MẪU GIÁO:

 

- 30-32 Lê Quý Đôn, Quận 3
ĐT: 3932 2849 / 50
Email:
info-lqd@vas.edu.vn

 

- 4-6 Đường 20, Khu phố Mỹ Gia, Quận 7
ĐT: 5417 1335
Email: info-mg@vas.edu.vn

 

- 594 Ba Tháng Hai, Quận 10
ĐT: 3864 1770 / 72
Email:
info-bth@vas.edu.vn

 

- 1L Phan Xích Long, Quận Bình Thạnh
ĐT: 3517 2747 / 49
Email:
info-pxl@vas.edu.vn

 

 

• TIỂU HỌC:

 

- 23 Trần Cao Vân, Quận 1
ĐT: 3829 7454
Email:
info-tcv@vas.edu.vn

 

- 98 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3

ĐT: 3930 7278

Email: info-cmt8@vas.edu.vn

 

- R1-73 Hưng Gia, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
ĐT: 5410 4035
Email:
info-hg2@vas.edu.vn

 

- 594 Ba Tháng Hai, Quận 10
ĐT: 3864 1770 / 72
Email:
info-bth@vas.edu.vn

 

- 1L Phan Xích Long, Quận Bình Thạnh
ĐT: 3517 2747 / 49
Email:
info-pxl@vas.edu.vn

 

- 202 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
ĐT: 3999 0112
Email: info-hvt@vas.edu.vn

 

• TRUNG HỌC CƠ SỞ:

 

- 594 Ba Tháng Hai, Quận 10
ĐT: 3864 1770 / 72
Email:
info-bth@vas.edu.vn

 

- 202 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
ĐT: 3999 0112
Email: info-hvt@vas.edu.vn

 

 

• TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

 

- 594 Ba Tháng Hai, Quận 10
ĐT: 3864 1770 / 72
Email:
info-bth@vas.edu.vn

 

- 202 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
ĐT: 3999 0112
Email: info-hvt@vas.edu.vn

 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
   
 
© 2010 Vietnam Australia International School. All Rights Reserved.